İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


2001 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce dilinde eğitim vermekte olup İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Turizm Rehberliği bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültede ayrıca çift ana dal ve yan ana dal programları ile öğrencilerimize farklı dallarda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Avrupa’nın değişik ülkelerinin önde gelen anlaşmalı üniversitelerinde bir ya da iki yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir.

Fakültenin temel amacı; öğrencileri yaşadıkları dünyayı daha iyi anlayabilecek bilgilerle donatmaktır. Bu bakımdan gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta kamu kuruluşları ile özel işletmeler arasında ortaya çıkan etkileşimleri inceleyen konular, programın temel ilgi alanını oluşturur.

21. yüzyılda bilginin, işgücünün, sermayenin, mal ve hizmetlerin akışının küreselleşme süreciyle tamamen yeniden biçimlendirildiği bir gerçektir. Bu nedenle de, fakültenin tüm programları bu değişime ve gelişmiş en son bilgi teknolojisinin gereklerine uygun olarak yeni yönetim yaklaşımları ve liderlik gibi konularda seçimlik dersler ve diğer akademik çalışmalar açısından zenginleştirilmiştir.